Opleiding tot wondverpleegkundige open voor erkenningsaanvragen

Het is eindelijk zover!


Opleiding tot wondverpleegkundige open voor erkenningsaanvragen.

Dit betekent dat vanaf 1 november 2019 een erkenningsaanvraag ingediend kan worden door zowel de theorieaanbieder als de zorginstelling bij het CZO. 

De opleidingseisen voor de opleiding tot wondverpleegkundige zijn door de opleidingscommissie opgesteld. Na de internetconsultatie zijn de binnengekomen reacties verwerkt en zijn de definitieve eisen vastgesteld.

Lees verder

Dezelfde procedure voor de erkenning opleiding tot wondconsulent start 5 december, Sandra Janssen en Tonny de Groot zullen participeren.

21 november 2019 STOP Pressure Ulcer Day

Op donderdag 21 november 2019 vindt voor de achtste keer de STOP Pressure Ulcer Day plaats, een wereldwijde Internationale dag tegen decubitus. Dit is een initiatief van The European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) om decubituspreventie onder de aandacht te brengen. Ook in Nederland willen wij deze dag onder de aandacht brengen. Want decubitus is in de meeste gevallen te voorkomen.


Klik hier\

Ulcus Cruris-Compressiedag

De Europese Ulcus Cruris-Compressiedag wordt al enkele jaren georganiseerd in verschillende Europese landen, in samenwerking met Urgo Foundation en lokale partners. Het doel van deze jaarlijks terugkerende dag is om de kennis bij zorgprofessionals over de last die een ulcus cruris met zich meebrengt, te vergroten en praktische handvatten te geven bij het verlenen van de best mogelijke zorg. Dit jaar wordt dit evenement voor het eerst in Nederland georganiseerd, in samenwerking met artsen en verpleegkundigen. Het thema voor dit jaar?

Er worden door het hele land kosteloze, geaccrediteerde workshops georganiseerd!

lees verder

Wet BIG 2

Overgangsregeling voor verpleegkundigen (gewijzigd) Zoals jullie weten is er een en ander gebeurd omtrent de wet BIG 2 die in de huidige vorm is teruggetrokken. Voor de meest actuele stand van zaken willen we jullie dan ook verwijzen naar de site van V&VN.

Welk lid wil ons vertegenwoordigen in de Ledenraad V&VN?

Vertegenwoordiging van onze afdeling in Ledenraad V&VN Sinds het vertrek van John Hoeijmans uit de ledenraad is onze afdeling hier niet meer vertegenwoordigd. Mocht er iemand interesse hebben om dit te doen dan graag een mail sturen naar voorzitter.wond@venvn.nl

Richtlijn skin tear

Het voorstel om een richtlijn skin tear te ontwikkelen wordt nu officieel ingediend. Indien deze goedgekeurd wordt wil V&VN WE naast de voorzitter voor de werkgroep een inhoudsdeskundige leveren

Kwaliteitsstandaard Decubitus

De oplevering van het project Kwaliteitsstandaard Decubitus is uitgesteld van 30 september 2019 naar 30 juni 2020.

Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019


Geachte leden, beste collega's,

Op dit moment zijn er meer dan 650 collega’s lid, leden die dagelijks bezig zijn met wondzorg een aantal dat blijft toenemen, iets waar we trots op mogen zijn. Daar waar wij als afdeling een bijdrage kunnen leveren door antwoorden te geven op jullie vragen of door kennis met elkaar te delen laat ons dat aub weten. De afdeling heeft een website die een bron kan zijn van informatie over relevante onderwerpen en na de pilot gaan we ook meedoen met het platform van mijn V&VN zoals besproken tijdens de algemene ledenvergadering.

In de bijlage treft u aan het verslag van de algemene ledenvergadering (Word) van 21 maart jl. en de V&VN Wondexpertise Nieuwsbrief. Hierin kunt u o.a. lezen over de samenstelling van het nieuwe bestuur.
In dit bestuur is nog een vacante plaats voor een nieuw bestuurslid, heb je interesse of wil je meer weten stuur dan een mail.

Bij vragen kunt u natuurlijk steeds contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Siebers
Voorzitter V&VN Wondexpertise

Oproep participeren in richtlijncommissies etc

Oproep aan leden om te participeren in diverse richtlijncommissies of andere activiteiten. Wij als bestuur zijn er enorm mee geholpen als er leden zijn die op enige wijze bereid zijn om een bijdrage te leveren aan b.v. het ontwikkelen van een richtlijn of kwaliteitsstandaard, onze afdeling te vertegenwoordigen op congressen zoals b.v. de Zorgtotaalbeurs of de Oncologiedagen of andere activiteiten. Wil je meer duidelijkheid over wat er van je verwacht wordt kun je natuurlijk altijd terecht bij een van de bestuursleden met vragen. We maken een actueel overzicht van activiteiten en zullen dit op onze website plaatsen, bij belangstelling voor een onderwerp graag een mail sturen naar: voorzitter.wond@venvn.nl 


Wondplatform

Wondplatform Nederland (gewijzigd) D.d. 5 juli j.l. is er vanuit onze afdeling een brief gestuurd naar het bestuur van het Wondplatform, hier is zeer positief op gereageerd. Er is een bijeenkomst geweest waarbij onze afdeling is vertegenwoordigd door Sandra Janssen en contactpersoon van V&VN Andrea Steger. Onze zorgen m.b.t. het achterblijven van acties en het oppakken van de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Complexe Wondzorg zijn erkend en men heeft beterschap beloofd. Wij zien het als onze verplichting om hier ook op toe te zien gezien het belang hiervan voor onze leden.

Doorleren over wondzorg: welke opleidingen zijn er?

In Nederland starten in september twee nieuwe wondzorgopleidingen voor verpleegkundigen. Dat is fijn, want de vraag is al jaren groter dan het aanbod. Ook in België zijn de opleidingen populair. Wat leer je op zo’n opleiding? En wat is het diploma waard?

Bron: Nursing 8-8-18

lees verderKwaliteitsregister app

Sta je ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V? Dan kan je gebruik maken van de app Kwaliteitsregister V&V. Zo kun je gemakkelijk op elk moment en op elke locatie je deskundigheid bijhouden. Log eenmaal in en zie daarna in één oogopslag hoe je ervoor staat.

Inventarisatie Wondexpertisecentra 2018

Beste collega's

De vragenlijsten zijn massaal ingevuld dit jaar!

Hieronder kun je de presentatie van Yvonne Siebers met de resultaten zien

Resultaten Inventarisatie Wondexpertisecentra 2018

Vragen voor Inventarisatie Wondexpertisecentra 2018

Namens het bestuur van V&VN Wondexpertise hartelijk dank!

Yvonne Siebers, voorzitter.

De online ontmoetingsplek van Mijn V&VN

De online ontmoetingsplek van Mijn V&VN De pilot is afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan een update van de huidige website. Wanneer deze klaar is zal verder worden gewerkt aan het operationeel maken van de online ontmoetingsplek.

Workshop diabetische voet classificatie

Workshop diabetische voet classificatie Het bestuur heeft in de laatste vergadering besloten om een workschop IGJ indicator / diabetische voet classificatie te organiseren. Het een en ander moet nog verder vorm gegeven worden, maar de workshop zal waarschijnlijk ergens in januari plaats vinden.

IGJ indicator doorontwikkeling

Omdat vroege diagnostiek de uitkomst aanzienlijk kan verbeteren bij de diabetische voet wordt naar mogelijkheden gekeken om de huidige indicator door te ontwikkelen. Het accent zal op de transmurale afspraken worden gelegd. Voor het vaststellen van de indicator werden V&VN wijkverpleegkundigen, - praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, -diabeteszorg en aan de NHG, NIV en FMS gevraagd voor deelname aan de doorontwikkeling van de indicator ‘Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV’ uit de basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ) van de IGJ voor het verslagjaar 2022. In de toelichting van de huidige indicator is opgenomen dat idealiter een zorgketen rondom de patiënt met een diabetische voet bestaat uit continuïteit van eerstelijns en tweedelijns zorgverleners, waarbij late verwijzing van de eerste naar de tweede lijn een negatieve invloed heeft op de uitkomst voor de patiënt. In de huidige indicator ligt het accent op de intramurale afspraken en werkwijze. Het streven is nu om bij de doorontwikkeling een groter accent te leggen op transmurale afspraken, teneinde een snellere doorverwijzing te realiseren met als doel de zorg voor de diabetische voet te verbeteren.

Flyer Voetzorg bij diabetes

Op vraag van de NZA, heeft de NVvP met verschillende partijen die betrokken zijn bij het beleid omtrent het voorkomen van (voet)wonden bij mensen met diabetes mellitus, 

een flyer ontwikkeld die de patiëntenreis in beeld moet brengen en informatie moet geven over de vergoeding op een begrijpelijke manier, V&VN Wondexpertise is inhoudelijke akkoord met de inhoud en ziet in de folder een mooie aanwinst in de informatieverstrekking.

Flyer voetzorg bij diabetes

Resultaten onderzoek vroegtijdig stoppen met negatieve druktherapie

Collega's,

Maar liefst 136 collega's hebbende vragenlijst ingevuld over welke redenenzij in de praktijk zien voor het vroegtijdig stoppen met negatieve druktherapie op verzoek van de patient zelf. Benieuwd naar de eerste resultaten? Klik hier.

  
Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Sandra Janssen, MANP MSc , Verpleegkundig Specialist Wondzorg Elkerliek ziekenhuis Helmond


Simpele pleister voorkomt pijnlijke doorligwonden

11 Maart berichtten verschillende media (AD/Nursing) over een onderzoek van het Maastricht UMC naar de preventieve werking van schuimverbanden tegen decubitus.

Hieronder vind je het artikel en de reaktie van Peter Quataert van de WCS decubituscommissie.

Artikel AD 11 maart
Reaktie Peter Quataert namens de WCS decubituscommissie

 

​​V&VN Verpleegkundig Specialisten (VS) wondmaster

V&VN VS richt zich op de beroepsontwikkeling en positionering van alle verpleegkundig specialisten ingeschreven in artikel 14 wet BIG. Om de VS binnen bepaalde vakgebieden met elkaar te verbinden zijn netwerkgroepen opgezet. Sinds oktober 2017 is daarom het V&VN VS netwerk wondmasters van start gegaan. De nadruk ligt voornamelijk op het positioneren van de functie, erkenning als zelfstandig behandelaar en netwerken.

De samenwerking met V&VN wondexpertise wordt opgezocht om niet naast elkaar, maar met elkaar voor kwaliteit van zorg voor complexe wondzorg patiënten te staan.

Reageren kan naar: sandyuchtmann@hotmail.com of Anja.hulzinga@allerzorg.nl


Opleiden voor wondzorg

Op initiatief van Zorgopleidingen Radboud MC is er een eerste “kennismaking en inventarisatie van het huidige landschap van opleiden voor wondzorg in Nederland” geweest. Er is geconstateerd dat de aandachtsvelder een grote groep is waarvoor geen duidelijke opleiding is in het bestaande spectrum. Het is geen functie/beroep. Een aandachtsgebied is vaak een deeltaak van een zorgprofessional of uiting van organisatie van zorg. Het belang van deze grote groep semi-experts, die wel de dagelijkse zorg uitvoeren, benadrukt hoe belangrijk het is om meer zorgprofessionals op alle niveaus in wondzorg te bekwamen. Zorgverzekeraars zullen ook zeker aan de basiszorg meer eisen gaan stellen, omdat er ook nog heel veel kwaliteitswinst te behalen is (gemiddelde time to closure van complexe wonden kan aanzienlijk omlaag t.o.v. best practice). Er is een projectteam geformeerd met de taak de eindtermen voor wondzorg professionals en de functie eisen van aandachtsvelder, in relatie te plaatsen tot de wondzorg-verpleegkundige en daarna een opleidingsprofiel samen te stellen voor een aandachtsvelder wondzorg. 

Na de startbijeenkomst waarbij is gekeken waar de knelpunten zitten  wordt er in mei 2018 een vervolg gegeven. Het plan is om een opleidingsmatrix/ continuüm te ontwikkelen waarbij gebruik gemaakt wordt van alles wat er al is. Van daaruit kan een opleiding voor aandachtsvelders wondzorg ontwikkeld worden.

Geen handtekening huisarts meer nodig voor hulpmiddelen

Geen handtekening meer nodig voor hulpmiddelen lees verder.