Over ons

V&VN Wondexpertise heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de wondzorg in Nederland. Inmiddels is de afdeling uitgegroeid tot een brede en actieve afdeling van V&VN voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden die het beleid rond wondzorg in hun organisatie bepalen in nauwe samenwerking met andere disciplines. Door lid te zijn van V&VN Wondexpertise wordt onze daadkracht steeds sterker. Het lidmaatschap van de afdeling Wondexpertise draagt ertoe bij dat je als wondprofessional steeds op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen van het vak door middel van tijdschriften, (internationale) nieuwsbrieven, congresbezoek, netwerkmogelijkheden en de laatste stand van zaken met betrekking tot de professionalisering van je eigen beroep.

Commissies en werkgroepen V&VN afdeling Wondexpertise

Conferentie V&VN                                                                                Peter en Yvonne

CZO erkenning opleidingen                                                                 Sandra en Tonny

Decubitusstichting Nederland                                                              Yvonne

EWMA                                                                                                  Yvonne

Kernset V&VN werkgroep eenduidige registratie wond                       Ata (Tonny vervanger)

Kwaliteitscommissie Opleiding wondconsulent Erasmus M                Barbara en Sandra

Kwaliteitsregister V&V                                                                          Dayenne en Ellie

Kwaliteitsstandaard decubitus                                                              Yvonne

Kwaliteitsstandaard Wondzorg                                                             Peter

Kwartaalbijeenkomsten V&VN                                                             afhankelijk van onderwerp

Ledenraad V&VN                                                                                 vacant

Ledenvergadering/symposium                                                             Barbara, Ellie, Tonny

Opleiden voor wondzorg (aandachtsvelder wondzorg)                        Sandra

Overleg Inspectie                                                                                 Peter, Yvonne en Sandra

Prestatieindicatorenset WEC                                                               Yvonne

Stuurgroep Opleiding wondconsulent Erasmus MC                             Peter

Transparantiekalender diabetes Zorginzicht.nl                                    Yvonne

V&VN Expertisegebied wondzorg                                                        Ellie

Website afdeling Wondexpertise                                                          Ata en Tonny

Werkgroep financiering wijk/gespecialiseerd verpl. V&VN                 Tonny

Werkgroep Hydradinitis                                                                      Barbara

Werkgroep richtlijn Littekenbreuk                                                       Sandra

Werkgroep voorschrijven medicatie wondconsulenten V&VN           Tonny

Wondplatform Nederland                                                                    Sandra ( Peter reserve)